Modernisointi

Vanhojen linjojen optimoinnit

Vanhojen linjojen luotettavuuden ja tehokkuuden parantaminen. Tekniikan kehittyessä avautuu aina uusia mahdollisuuksia tehdä jokin asia tehokkaammin. Vanhojen tuotantolinjojen pullonkauloja voidaan mahdollisesti poistaa uusimalla jokin osa linjasta. Joskus jo pienetkin muutokset voivat poistaa käyttäjiä kuormittavia häiriötilanteita. Ongelmakohtien ja virheellisten toimintojen etsimisessä voimme käyttää tarvittaessa suurnopeuskameraamme.

Työturvallisuuslainsäädäntö edellyttää, että vanhojen koneiden turvallisuus on pidettävä ajanmukaisella tasolla. Näin ollen koneiden turvalaitteiden päivitys kuuluu olennaisena osana laitteiden modernisointiprojektiin. Turvalaitteiden päivitystä on välillä tehtävä, vaikka itse koneeseen ei muutoksia tehtäisikään.

Toimittamamme laitteet tulemme huoltamaan asiakkaan niin halutessa.