Kappaleenkäsittely

Kappaleenkäsittelyä tarvitaan kun halutaan automatisoida tuotantoa tai sen osaa. Kappaleenkäsittelyjärjestelmällä voidaan automatisoida erilaisten osien kokoonpanoa, tarkastuksia ja pakkausta. Järjestelmiä käytetään esimerkiksi tuotteiden siirtoon pakkauskoneille sekä valmiiden pienpakkausten ryhmittelyssä ja pakkauksessa.