Kustannustehokkaat automaatioratkaisut teollisuuteen

Kappaleenkäsittely

Kappaleenkäsittelyjärjestelmällä voidaan automatisoida erilaisten osien kokoonpanoa, tarkastuksia ja pakkausta.

Lue lisää

Kokoonpanoautomaatio

Kokoonpanoautomaateissa valmistetaan haluttu tuote liittämällä komponentit toisiinsa siten, että valmis tuote on sekä toiminnallisesti että visuaalisesti halutun kaltainen.

Lue lisää

Robottisovellukset

Robottisovelluksia olemme tehneet eri aloille. Usein robottia käytetään pienpakkausten tai ryhmäpakkausten laatikointiin ja laatikoiden lavaukseen.

Lue lisää

Linjojen optimoinnit

Vanhojen linjojen luotettavuuden ja tehokkuuden parantaminen. Tekniikan kehittyessä avautuu aina uusia mahdollisuuksia tehdä jokin asia tehokkaammin.

Lue lisää

Promector Oy

Promector Oy:n liikeideana on suunnitella ja valmistaa yksilöllisiä tuotannon automatisointiin liittyviä laitteita, alkaen käsikäyttöisistä tuotannon apulaitteista päätyen kokonaiseen tuotantolinjaan.

Tuotantoautomaation laajalla kentällä olemme toimineet mm. automatisoimalla kappaleenkäsittelyä, valmistamalla kokoonpanoautomaatteja ja erilaisia robottisovelluksia. Toimintamme käsittää niin suunnittelun kuin valmistuksenkin. Laitteiden sähkösuunnittelun ja ohjelmoinnin teemme myös itse, olipa sitten kysymys logiikoista, roboteista tai konenäöstä. Luovuttaessamme valmiin laitteen, asiakkaamme saa testatun, koeajetun ja niin haluttaessa myös validoidun käyttövalmiin laitteen. Toimittamamme laitteet tulemme huoltamaan asiakkaan niin halutessa.

Olemme avustaneet asiakkaitamme parantamaan vanhojen tuotantolinjojen toimintaa ja tekemään niistä nykyisen konedirektiivin edellyttämien turvallisuusvaatimusten mukaisia.

Laitteita olemme toimittaneet monilla eri teollisuudenaloilla toimiville asiakkaillemme toimintamme aikana yli 400 kappaletta. Toimitilamme sijaitsee Turussa.

Erikoisosaamista meille on kertynyt lukuisista lääke- ja diagnostiikka-alan laitetoimituksista. Monet näistä laitteista on sijoitettu puhdastilaan ja siitä johtuen GMP- vaatimukset ovat meille tuttuja.